Tilaus- ja sopimusehdot

Toiminnan nimi: CrossFit -harjoittelu ja painonnosto harjoittelu

Järjestäjä: Routa sports Oy (CrossFit Routa)

1. Vapaaehtoinen osallistuminen

Osallistun CrossFit- ja/tai painnonnosto-harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen CrossFit- ja/tai painonnosto-harjoittelun riskeistä. Olen tietoinen siitä, että CrossFit- ja/tai painonnostoharjoittelu, kuten kaikki liikunta, sisältää loukkaantumisriskin. Jos aloitan CrossFit- ja/tai painnonnosto-harjoittelun, osallistun tai olen osallistunut CrossFit- ja/tai painnonnosto-harjoitteluun kuuluvalle On Ramp -peruskurssille tai alkeiskurssille, jossa opastetaan ja kerrotaan mahdollisimman turvallisesta CrossFit- ja/tai painnonnosto-harjoittelusta. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.

2. Järjestäjän vapautus vastuusta

Tietoisena CrossFit- ja/tai painnonnosto harjoittelun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse CrossFit- ja/tai painonnosto harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

3. Vakuutukset

Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Kaikki vapaa-ajanvakuutukset eivät välttämättä korvaa CrossFit- ja/tai painonnosto harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja. Olen itse vastuussa oman vakuutukseni ehtojen tarkastamisesta.

4. Vaatimukset

Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

5. Käytössäännöt

Tunneille saavutaan ajoissa. Ennen varsinaista harjoittelua tehdään huolellisesti lämmittely joko valmentajan ohjeiden mukaan tai itsenäisesti. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle. Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsitellessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla on muita ihmisiä. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumaisaineiden alaisena harjoittelu on kielletty.

En käytä oppimiani tekniikoita väärin enkä vahingoita ketään tahallani fyysisesti salin sisällä tai ulkopuolella. Omaan hyvät käytöstavat ja otan kanssa ihmiset huomioon salilla ja salin ulkopuolella. Annan aina omalla käytökselläni hyvän kuvan itsestäni.

6. Sairaudet ja muut rajoitteet

CrossFit- ja/tai painonnosto harjoittelu on intensiivinen ja vaativa kuntoilumuoto. Neuvotelkaa CrossFit- ja/tai painonnosto harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

7. CrossFit Routa jäsenyys

7.1 Jäsenyys vaihtoehtoja ovat: toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys, 12kk jäsenyys ja 24kk jäsenyys.

7.2 Kaikki Routa weightlifting jäsenyydet ovat toistaiseksi voimassa olevia jäsenyyksiä.
7.3 Jäsenyyden voi saada täysi-ikäinen henkilö tai henkilö, jonka Jäsensopimuksen tämän holhooja on kirjallisesti hyväksynyt ja allekirjoittanut.
7.4 CrossFit Routa laskuttaa jäsenmaksut jäsensopimuksen mukaisesti sopimuksen voimassaoloaikana. Laskutuskausi on yksi kalenterikuukausi tai erikseen sovittu ajanjakso.
7.5 Määräaikaissopimukset jatkuvat määräaikaiskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevina kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

8. Hinnat ja maksu

8.1 CrossFit Roudalla on oikeus muuttaa hinnastoaan. Jäsenmaksuja koskeva muutos tulee voimaan aikaisintaan kuitenkin vasta kulloinkin meneillään olevan sitoutumisajan päättymisen jälkeen.
8.2 Mikäli jäsen ei ole eräpäivään mennessä suorittanut jäsenmaksua, CrossFit Roudan toimeksiannon saanut yhteistyökumppani lähettää muistutuslaskun erääntyneestä jäsenmaksusta. Muistutuslasku sisältää muistutusmaksun. Mikäli muistutuslaskua ei makseta eräpäivään mennessä, lasku siirretään perintään.
8.3 Jäsen voi maksaa jäsenmaksujaan laskun lisäksi myös ns. liikuntaseteleillä (esim. Smartum, Epassi, EazyBreak, Edenred). Näistä seteleistä ei verotuksellisista syistä suoriteta rahanpalautusta. Jäsenen tulee huomioida tämä maksaessaan useamman kuukauden jäsenmaksuja kerralla.

8.4 Liikuntasetelit tulee toimittaa vähintään seitsemän (7) päivää ennen kuin seuraava lasku saapuu asiakkaalle. Laskut saapuvat aina 1.päivä, ellei asiakas ole halutessaan muuttanut saapumispäivää. Jos asiakas on saanut laskun, siihen ei enää voi käyttää jälkikäteen liikuntaseteleitä. Asiakas voi käyttää liikuntaseteleitä vain tuleviin laskuihin.

9. Jäsenyyden jäädytys

9.1 Jäsenyyden jäädytys myönnetään loukkaantumisen, sairauden, raskauden, pidemmän ulkomailla oleskelun, asepalveluksen tai toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi. Lääkärintodistus esitettävä ko. tilanteessa.
9.2 Sairaustapauksissa voimme hyvittää rahaa takaisin jälkikäteen lääkärintodistusta vastaan. Näissä tilanteissa käytetään 14 vuorokauden omavastuuta.

10. Jäsenyyden päättyminen

10.1 Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään Jäsensopimuksessa mahdollisesti määritellyn sitoutumisajan verran, kunnes Jäsensopimus irtisanotaan. Jäsenen tulee irtisanoa jäsensopimuksensa kirjallisesti.
10.2 Kaikkien (toistaiseksi voimassaoleva, 12kk, 24kk) jäsenyyksien päättämisessä on kalenterikuukauden irtisanomisaika.

10.3 Jäsenellä on oikeus purkaa jäsensopimus häntä koskevan poikkeuksellisen, yllättävän tapahtuman (kuten vakava pitkäkestoinen sairaus, pysyvä vammautuminen, tilapäistä pysyvämpi muutto tai muu sellainen ennakoimaton elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi jäsensopimuksen jäädyttäminen ei ole perusteltua) vuoksi huolimatta siitä, että jäsensopimuksessa määritelty sitoutumisaika ei olisi päättynyt. Tämä on pyydettäessä vahvistettava todistuksella. Jäsensopimuksen purkamisen edellytyksenä on, että CrossFit Routa hyväksyy jäsensopimuksen purkamisen perusteen. CrossFit Routa varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen jäsenestä johtuvasta jäsensopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta.
10.4 Kaikki sopimusten irtisanomiset on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen: info@crossfitrouta.fi tai laskutus@crossfitrouta.fi

11. Jäsenyyksien tauottaminen ja muutokset

11.1  12kk jäsenyyteen kuuluu 1kk tauotus mahdollisuus ja 24kk jäsenyyteen kuuluu yhteensä 2kk tauotus mahdollisuus. Tautotus jatkaa sitoutumisaikaa sen verran kuin jäsenyyttä on tauotettu. Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden tauottamisen enimmäiskestoa ei ole määritetty.

11.2 Jäsenyyttä ei voi tauottaa vähemmän kuin yksi kuukausi.

11.3 Tauotus ja muutokset jäsenyyteen tulee tehdä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kuin seuraava lasku saapuu asiakkaalle. Laskut saapuvat aina 1.päivä, ellei asiakas ole halutessaan muuttanut saapumispäivää.

11.4 Jäsenyyksien tauottamiset tulee tehdä osoitteeseen:  laskutus@crossfitrouta.fi

11. Lasten ja nuorten harjoittelu

Alaikäisten lasten vanhempien tulee hyväksyä vastuuvapaussopimus lapsensa puolesta. Edellä mainitut ehdot koskevat myös salillamme harjoittelevia alaikäisiä. Vanhemmat hyväksyvät ehdot ostamalla tuotteen.

12. Sitoumuksen hyväksyminen

Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat.

13. Lisäkyselyt

Jos sinulle tulee mieleen kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalvelunumeroon 0443357963 arkisin klo 9.00-16.00 välillä tai suoraan sähköpostiin info@crossfitrouta.fi

14. Allekirjoitus

Allekirjoitus ja päiväys tapahtuu ostamalla tuotteen.

fiSuomi